آموزش ساخت توییچ پرایم (پابلیک)

Tuesday، ۱۹ Farvardin ۱۳۹۹

با سلام این روش، یک روش پابلیک میباشد و در یوتیوب پر از این آموزش ها است!

ویدیوی آموزشی را ببینید

#آموزش

email: https://www.trash-mail.com

receive sms: https://receive-sms.cc/Austria-Phone-Number/4366565514521

amazon: https://www.amazon.de

iban: https://fake-it.ws/de

twitch: https://www.twitch.tv/ir_twitchprimer

تو کلیپ من از قبل توییچشو ساختم.

:Country

https://twitch.amazon.com/prime/country?ref_=sm_w_tup_ntp_t_c&redirectRoute=cHJpbWU=&twitchReferral=33a3ece81eb888d9605a2278b41c3691

با یه شماره هر چندتا اکانت که میخواید میتونید بسازید. (شماره آلمان-اتریش)

ادرسم میتونید از گوگل مپ بردارید

ادرس استفاده شده در اموزش:

An der Spandauer Brücke 8, 10178 Berlin

میتونید از این ادرس هم استفاده کنید.

منبع: youtube

twitchprimer.ir

@TwitchPrimer | توییچ پرایمر